• ראשי
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני
 • ייעוץ ארגוני לרשויות מקומיות ולמגזר הציבורי

ייעוץ ארגוני לרשויות מקומיות ולמגזר הציבורי

פעולות של ייעוץ ופיתוח ארגוני מאפשרות לארגונים למצות את הפוטנציאל הארגוני, האישי והיחידתי, לצמוח, לשפר ביצועים, להתמודד עם קונפליקטים בין אישיים ובין יחידתיים ולצלוח שינויים ומעברים. 
ביצוע פעולות אלו במגזר הציבורי מחייב היכרות קרובה עם מורכבותו של המגזר ומאפייניו הייחודיים ובשביל זה אני כאן עבורכם.

 

ניסיון מקצועי עשיר ועדכני – הסמכות מקצועיות ייחודיות

במהלך שני העשורים האחרונים רכשתי ניסיון מעשי ומגוון בעבודה במגזר הציבורי:

 • עבודה עם הנהלות בכירות ועם מנהלים בדרגי ניהול שונים.
 • סיוע בגיבוש והטמעה של תפיסות ניהול המובילות לשיפור שירות ושיפור ביצועים.
 • ייעוץ וניסוח אמנות שירות ארגונית, הקמת מוקדי שירות עירוניים, ויחידות פיתוח והדרכת עובדים.
 • ייעוץ למנהלי משאבי אנוש לגבש דפוסי פעולה המובילים להנעת עובדים, למחוברות ארגונית וליצירת ערך ייחודי במעמדם המקצועי.
 • גיבוש תורת עבודה להטמעתו של תהליך הערכת עובדים ולהקמתו של המוקד העירוני (106).

כמי שמבינה את השלכות השינויים בסביבה הארגונית, אני מקפידה להתעדכן בחזית הידע המקצועי של עולמות הניהול, הייעוץ, האימון והטיפול, ולהשתתף בהכשרות ייחודיות של משרד הפנים המסמיכות יועצים בכירים לביצוע תהליכים של פיתוח ארגוני, שיפור העצמאות הניהולית ופיתוח המשאב האנושי. 

 

ייעוץ ארגוני במודל ממוקד וייחודי -

עבודת הייעוץ מסתמכת על מודל ייחודי שפותח על ידי, הדוגל בעבודה משותפת עם בעלי תפקידים בארגון ומוכוון למיקסום היכולות והמשאבים הקיימים בו.

בעזרת המודל נבצע אבחון מהיר וממוקד, נחליט על דרכי הפעולה המותאמות ונחולל את נקודת מפנה ולהשגת התוצאות הנדרשות.

המודל הופעל במספר רב של ארגונים ציבוריים והוביל להשגת תוצאות מוכחות בטווח הקצר ובטווח הארוך.

 

יצירת מפנה - ייצוב מציאות חדשה לאורך זמן

השגת התוצאות נסמכת על עבודה שיטתית המתקיימת בשלושה מישורים:

 1. קריאת תיגר על הנחות היסוד של מנהלים ועובדים ויצירתה של פריצת דרך מחשבתית 
 2. ביסוס נתיבי הפעולה על חוזקותיהם של מנהלים ועובדים ומינוף יכולותיהם
 3. בנייתם והטמעתם של מנגנוני ייצוב והתפתחות אישיים וארגוניים

הניסיון מצביע כי ביצוע פעולות אלו בשילוב פעולות פיתוח והדרכה מותאמות, פשוטות וממוקדות מניב תוצאות ברורות במישור הארגוני והאישי.

 עובדים ומנהלים מדווחים על חוויה של צמיחה אישית ומקצועית, חיזוק יכולת המנהיגות הניהולית והאישית שלהם ויצירתה של תחושת שותפות ואחריות צוותית .

ארגונים מדווחים על השגת תוצאות חדשות ונכונות ובנייתה של נבחרת איכותית המוכוונת להשגת תוצאות משמעותיות לאורך זמן.

 

פעולות פיתוח ייחודיות במגזר הציבורי: 

 

הקמה ושימור מוקדים עירוניים ומוקדי שירות טלפוניים

בימים בהם שירות איכותי נמדד בין היתר על פי מידת היעילות, הזמינות והאמינות שלו, ראשי ערים משקיעים משאבים ומאמצים רבים למציאת שיטות ודרכים שיובילו לשיפור הקשר עם התושב ולשיפור איכות השירות הניתן לו. המוקד העירוני – בהיותו מוקד שליטה ובקרה ממוחשב, מהווה את אחד המענים המוצלחים לכך.

ניסיוני המעשי כמנהלת מוקד עירוני לשעבר וכיועצת ארגונית לעשרות מוקדים עירוניים במדינה מאפשרת לי לבנות תהליכי הקמה, שיפור ושימור יעילים וממוקדים למגוון של מוקדים עירוניים.

בתהליך, אני מלווה את תוכנית ההקמה של המוקד הטלפוני, מסייעת לרשות לבחור את מודל ההפעלה המתאים למאפייניה הייחודיים ובונה יחד עימה את התשתית הארגונית ונוהלית שתאפשר את תפקודו המיטבי לאורך זמן (לרבות בחירתה של מערכת המחשוב ואמצעי הפיקוח והבקרה, הגדרתם של נוהלי עבודה, גבולות גזרה, זמני תקן, הכשרה מוקדנים, איתור ומינוי מנהל מקצועי). כמו כן מוודאת כי תהליכי העבודה ואיסוף המידע יאפשרו את מיצובו כמוקד שליטה ובקרה בעת שגרה וחירום וכגורם המסייע לקבלת החלטות של הנהלת הרשות.

התהליך כולל ליווי מקצועי של מנהל המוקד התהליך ההקמה, הכשרה של מוקדים ובניית מנגנונים לאפקטיביות תפעולית ומניעת שחיקה .
כדי ללמוד על הפעולות הכרוכות בהקמה וניהול מוקדים עירוניים אתם מוזמנים לקרוא את פרק המוקדים העירוניים שנכתב על ידי לצורך הדרכות נבחרים במשרד הפנים. לקריאת חוברת משרד הפנים...

 

ניהול והקמת מערך הדרכה ופיתוח ארגוני 

מטרתן המרכזית של מחלקות פיתוח והדרכה היא לתמוך בהשגת היעדים המרכזיים של הארגון . הדבר מתבצע באמצעות בנייתם של תהליכים מחוללי למידה וצמיחה אישית, מקצועית וארגונית במנעד רחב של תחומים. 
בשנים האחרונות הורחב מעגל הארגונים הציבוריים הבוחרים להקים יחידות מקצועיות המתמחות בפיתוח מערך הדרכה ופיתוח ארגוני ולשמחתי הייתי שותפה לרבות מהקמתן.

תהליך העבודה מסייע לארגון ולמנהלי הפיתוח וההדרכה להשיג את התוצאות הבאות:

 1. הקמה של יחידת פיתוח והדרכה המתאימה לצרכיו של הארגון ולתקציבו
 2. הגדרת דפוסי עבודה שיתמכו בהשגת המטרות הארגוניות והטמעתן
 3. יצירת שיתופי פעולה ומיצוי זכויות המוקנות מטעמם של גופים ומוסדות מוסדיים
 4. מתן ליווי ייעוצי/אימוני למנהל/ת ההדרכה
 5. מיצוב מקומה של יחידת ההדרכה כיחידת סמך אסטרטגית
 6. קבלת שירותי מיקור חוץ (outsourcing) לקיומן של פעולות הדרכה, פיתוח ולמידה בארגון

 

ניסוח והטמעה של אמנת שירות 

אמנת שירות הינה כתב התחייבות ותיאום ציפיות בין נותן השירות - הרשות המקומית, לבין לקוחותיה. האמנה מציגה את טווח השירותים הניתנים ללקוח וקובעת סטנדרטים הנוגעים לרמת השירות ואיכותו.

מטרותיה: לחזק את הקשר והאמון של הלקוח בנותן השירות, לקצר את משך זמן הטיפול בפנייתו, לייצר ציפיות מתואמות, לייצר ברומטר של איכות בשירות, להטמיע תרבות ארגונית של בקרה ומדידה, לקדם תהליכים של שיפור מתמיד

בתהליך העבודה נגדיר את סל השירותים הניתן לתושב על ידי כל אחת מיחידות הרשות המקומית, נציג את האופן שבו התושב יוכל ליהנות ממנו ונקבע את לוח הזמנים לקבלתו. במקביל נקבע את תהליכי הפיקוח והבקרה הפנימיים שיאפשרו לרשות לבקר את עצמה ולוודא עמידה ברמות השירות המוצהרות. 

ייחודו של תהליך העבודה המוצע הוא בבנייתו השיתופית עם מעגלים נרחבים של עובדים ומנהלים. דרך עבודה זו הוכחה כמייצרת הסכמות ומעלה רמת אחריות אישית, צוותית וארגונית השומרים על רמות השירות המובטחות ללקוח המקלים על דפוסי הביצוע והבקרה העתידיים.

 

פיתוח אסטרטגיות משאבי אנוש – הנעת עובדים ויצירת מחוברות ארגונית

התרבות הארגונית, נוהלי העבודה והסכמי השכר הנהוגים במגזר הציבורי מציבים אתגרים משמעותיים בפני מנהלי משאבי האנוש. עיקרם של אתגרים אלו נעוץ במציאת דפוסי הפעולה והעשייה החוקיים שיאפשרו למנהל משאבי אנוש להתוות תרבות ארגונית מוכוונת לפיתוח המשאב האנושי, ליצירת מחוברות ארגונית ומובילה למיצובו של תפקיד מנהל/ת משאבי אנוש ויחידת המש"א כמשמעותיים ומשפיעים.

ניסיוני בלווי מנהלי מש"א וניהול פורומים מקצועיים של מנהלי מש"א במגזר הציבורי מעמיד לרשותכם את האפשרות ליצר שינוי במצב הקיים ולמצב את מקומכם כמנהלי מש"א משפיעים בארגון בו אתם עובדים.

תהליך העבודה המשותף יסייע לכם לאתר זוויות ראייה חדשות באשר לתהליכי הגיוס והקליטה, הכניסה לתפקיד חדש, פיתוח אישי ומקצועי של עובדים, בניית מסלולי התפתחות, קידום וקריירה, תהליכי משוב והערכה וכן תהליכי פיטורין ופרישה.

בתהליך חוויתי, מעצים וממוקד נאתר את נקודות ההשפעה המרכזיות דרכן תוכלו להרחיב את תכולת התפקיד ולמנף אותו באמצעות יצירתו של ערך מוסף ברור וייחודי.

 

פיתוח מנהלים – פיתוח תפיסה מנהיגותית - מעגלי שיח ארגוניים

מלאכת הניהול במאה ה-21 הינה מלאכה מורכבת ומאתגרת הדורשת ממנהלים להתמודד בו זמנית עם מישורי פעולה מקבילים. כדי להיות משמעותיים עליהם להגדיר כיון ומשימות וכן להניע, לנהל ולהפעיל אנשים ומשאבים. 

מורכבות העשייה, טווח המשימות והמתחים המובנים אינם יכולים להסתמך אך ורק על סמכותו הפורמלית ומקומו של המנהל בהיררכיה הארגונית ועל כן הוא נדרש לפתח תפיסה מנהיגותית: לזהות את הערך המוסף של יחידתם ושל עצמם ולייצר השראה ושיתופי פעולה עם מעגל שותפי התפקיד (מנהלים, עמיתים, עובדים, לקוחות וספקים). 

מנהלים בשירות הציבורי נדרשים להשגת תוצאות אלו תוך כדי התמודדות מוצלחת עם חסמים ארגוניים, חוקיים ונוהליים שמייחדים את המגזר הציבורי

בשנות עבודתי במגזר הציבורי פיתחתי מודולות ייחודיות לפיתוח וחיזוק התפיסה המנהיגותית של מנהלים ומציאת דרכי פעולה שיאפשרו להם ליישם אותה בחיי היום יום בארגון. מודולות אלו מבוססות על האמונה כי כל בעל תפקיד יכול להפוך למנהיג בתחום אחריותו ומאפשרות לו להגיע לכך תוך שימוש בכלי עבודה המבוססים על שיח ארגוני, הקנייתן של זויות ראייה חדשות על המצב הקיים, רכישה של תפיסות וכלים ניהוליים וליווי אישי להטמעת השינויים. היא מאפשרת למשתתפים חשיפה ארגונית, למידה מקצועית וחיזוק דפוסי המובילים ליצירתה של גמישות מחשבתית, שותפות, הקשבה, כבוד ואמון הדדי.

ניתן להשתמש בכלים אלו לבנייתו של לא רק בתהליכים של פיתוח מנהלים רגיל אלא גם לצורך גיבוש הנהלות בכירות / חדשות, כניסת מנהלים לתפקיד חדש ןחיזוק ממשקי עבודה בין יחידות.

לתיאום פגישה: 052-3312727

סיפור הצלחה

"ורדית היקרה,
דרכנו המקצועיות נפגשו לפני יותר משש שנים. שנים בהן את מלווה אותי בדרכי המקצועית.

בתחילת דרכי כמנהלת מחלקת פיתוח והדרכה בעיריית פ"ת חנכת וליווית אותי בבניית מערך ההדרכה העירוני, בניית התפקיד המקצועי והניהולי שלי.
בתוך כך הרגשתי וכך זה עד היום שיש לי עוגן מקצועי אצלך בכל הקשור לחשיבה בתחום יעוץ והדרכה למנהלים בארגון ולי באופן מקצועי והתפתחותי.

עם השנים בעבודתנו המשותפת התגלית כיועצת ארגונית בעלת חשיבה נכונה ומדויקת לצרכים המקצועיים והתהליכים שאת מלווה.
בפרויקטים שונים של ליווי מנהלים במוקד העירוני, במינהל משאבי אנוש, באגף הרווחה ובאגפים נוספים הבאת את השילוב המנצח של תבונה, ניסיון ספציפי בעבודה ברשויות מקומיות, הבנה של תהליכים ארגוניים מורכבים ויכולת אישית של לגעת באנשים – יכולת מופלאה שהיא בולטת ומאפיינת אותך בייחודיות רבה.

ליווית אותי בחודשים האחרונים בפיתוח תהליך חדש בעיריית פ"ת – תהליך לבחירת עובדים מצטיינים – שהוכתר ע"י ראש העיר, מנכ"ל העירייה ומנהלים רבים נוספים כתהליך מוצלח ביותר. הליווי שלך בתהליך זה הביא לידי ביטוי את יכולותיך המקצועיות, שימת הלב לפרטים הקטנים, הבאת רגישות, נסיון ואכפתיות וכל אלו הובילו לתהליך מוצלח ולבניית מסורת חדשה בעיריית פ"ת.

בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לך על מתן השראה והבנה של תהליך מורכב ועל היכולת שלך לפרוט אותו לתהליך פשוט, מובן ובר קיימא.
זאת זכות גדולה בשבילי ללמוד ממך ולעבוד במחציתך."

אירית דביר,
מנהלת מחלקת פיתוח והדרכה,
עיריית פתח תקוה

עוד סיפורי הצלחה